เมืองที่นักท่องเที่ยวไปแล้วมักจะกลับมาอีก...ครั้งแล้วครั้งเล่า เชียงใหม่มีเสน่ห์อะไรจึงสามารถดึงดูดผู้คนให้มาเยือนได้ไม่รู้เบื่อ เชียงใหม่คือเมืองที่ความเก๋ไก๋ทันสมัยมาผสานเข้ากับศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างลงตัว แต่สำหรับการวิ่งล้านนา ฮาล์ฟมาราธอนนี้ จะพานักวิ่งไปรู้จักอีกมุมของเชียงใหม่ ที่แค่ออกจากตัวเมืองไปเพียง 4-5 กิโลเมตรเท่านั้น ก็จะได้พบธรรมชาติอันสวยงามที่การเดินทางด้วยรถยนต์มอบให้ไม่ได้ เส้นทางวิ่งของล้านนา ฮาล์ฟมาราธอน ออกแแบบมาให้กระทบกับชุมชนผู้อยู่อาศัยน้อยที่สุด โดยวางจุดปล่อยตัว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ วิ่งตามถนนเลียบคลองประปาและเข้าไปวนในห้วยตึงเฒ่า ซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยาก นี่คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเส้นทางนี้ ระยะ 5 / 10 / 21 กิโลเมตรเป็นการวิ่งทางเรียบบนถนน หากต้องการวิ่งชมวิวในห้วยตึงเฒ่า แนะนำระยะฮาล์ฟมาราธอน เพราะระยะมินิมาราธอนจะกลับตัวบริเวณปากทางห้วยตึงเฒ่าพอดี เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการจัดงานวิ่งสม่ำเสมอ นี่จะเป็นอีกงานหนึ่งที่เสริมทัพเข้ามาด้วยบรรยากาศงานที่มีทั้งธรรมชาติ และความคลาสสิคของจังหวัดเชียงใหม่ และด้วยคุณภาพงานที่จัดให้เต็มที่ การจัดการงานเพื่อสร้างประสบการณ์การวิ่งที่น่าประทับใจ ด้วยความต้องการจะพัฒนาให้เป็นงานวิ่งที่เป็นสัญลักษณ์และผลักดันสู่มาตรฐานระดับโลก 


วันที่วิ่ง: วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 04.00 - 08.00 น. 

สถานที่วิ่ง :  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ แผนที่: https://goo.gl/maps/F46Bkz4W6yP2 

วันรับบิบ : วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.

ที่รับบิบ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ (https://goo.gl/maps/F46Bkz4W6yP2)


Agenda: Bangkok Airways LANNA Half Marathon 2019 


03.00 - 06.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา 

04.00 น.        ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.) 

04.45 น.        พิธีเปิดการแข่งขัน 

05.00 น.        ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.) 

05.15 น.        ปล่อยตัวระยะ 5 กม.  (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.) 

06.30 น.        พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน 

08.00 น.        สิ้นสุดพิธีการระยะทางและค่าสมัคร : 

> 21 กม. 700 บาท 

> 10 กม. 550 บาท

> 5 กม. 500 บาท 
เริ่มรับสมัคร: 19 กุมภาพันธ์ 2562 

ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน 2562 (หรือผู้สมัครเต็ม) 


รายการของที่ได้รับในการสมัคร : 

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด 

น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย 

*รายการ Lanna Half Marathon ไม่มีเสื้อฟินิชเชอร์*


ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน      

1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง 

   อายุต่ำกว่า 13 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล    

2. เปิดรับทุกสัญชาติ 


กำหนดเวลาตัดสิทธิ์


  • ระยะ 21 กม.  (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม. 04:00 – 08:00 น.)
  • ระยะ 10 กม.  (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 05:00 – 07:00 น.)
  • ระยะ 5 กม.   (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 05:15 – 06:15 น.)


 1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก    

 2. ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามกำหนดเวลาตัดสิทธิ์อย่างเคร่งครัด เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ   

 3. ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 10 และ 21 กม.    

 4.  ไม่ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 5 กม. 


ถ้วยรางวัล

ถ้วยรางวัล แบ่งชายและหญิง (ไม่มีแบ่งสัญชาติ) 


ระยะ 21 กม./ 10 กม. 

ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 3 รางวัล และ หญิง 3 รางวัล)  ต่ำกว่า 18 ปี, 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป 


ระยะ 5 กม. 

Overall (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)


ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล และการมอบรางวัล 

นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงานและต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการ

เพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตนบัตรประชาชน 

ใบขับขี่ พาสปอร์ต การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด 

การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

***ถ้วยรางวัลการประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด

การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน


ความคุ้มครองอุบัติเหตุ

นักวิ่งทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ สูงสุด 100,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท พิเศษ 

สำหรับนักวิ่งที่เดินทางมางานด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ รับความคุ้มครองพิเศษ ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ สูงสุด 200,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท 

หมายเหตุ     

(1) รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

(2) หากเกิดอุบัติเหตุและต้องการติดต่อเคลม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-638-9333  

(3) ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางคุ้มครองเฉพาะในวันงานวิ่งเท่านั้น  

(4) ข้อยกเว้นและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์