⭕ วัตถุประสงค์

• เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ต โดยเฉพาะชุมชนตำบลไม้ขาวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและคนทั่วไป

• เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชน หน่วยงานราชการในชุมชน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว พนักงานโรงแรมได้มีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์

• เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติชายหาดไม้ขาว และการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 


⭕ กลุ่มเป้าหมาย 

• ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและจังหวัดไกล้เคียง

• นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง


⭕ วันที่วิ่ง

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 63 จะเป็นการแข่งขันของระยะ 3.5 Family run และ 5k. Fun run

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 63 จะเป็นการแข่งขันของระยะ 10.5K และ 21.1K


⭕ สถานที่วิ่ง

ณ ลาน ศาลเจ้าไม้ขาว

Mai Khao, Thalang District, Phuket 83110

https://maps.app.goo.gl/ZB7R5Ws8wa7YdHdW9